Michiel is in 1976 met speciale dispensatie van de toenmalige Grootmeester op zijn 15e lid geworden van AMORC. Binnen de Rozekruisers Orde en de Traditionele Martinisten Orde heeft hij vele functies bekleed. In 2016 is hij verkozen tot Grootmeester van de Nederlandse gebieden van de Rozekruisers Orde. Naast zijn werk voor de Orde is hij psycholoog en schrijver van jeugdboeken.

September 2021

Onlangs was ik in gesprek met een vriend die het vak Filosofie geeft op een middelbare school. Ik vroeg hem wat er nou anders is aan de filosofie van nu vergeleken met die van de Grieken en de Romeinen. Het…

Juli 2021

Laten wij ons verheugen op de toekomst. Zondag 18 juli was de Nederlandse rijksbouwmeester Floris Alkemade te gast in het tv-programma Zomergasten. Het was een avond die helemaal in het kader stond van optimisme. Wat mij in het bijzonder is…

Juni 2021

Regelmatig stellen mensen mij een vraag die ik dan kan gebruiken als onderwerp voor een Blogpost. Veel nieuwe leden van AMORC hebben er bijvoorbeeld moeite mee dat begrippen in onze Rozekruisers studie westerse namen dragen, terwijl zij gewend zijn aan…

Mei 2021

Onze materialistische maatschappij heeft ons geleerd om te denken, dat alleen datgene wat wij via onze zintuigen waarnemen echt is. Dit is, zoals zo veel dingen in de moderne wetenschap, een te éénzijdige uitleg van een principe dat voor de…

April 2021

Bij het doorlezen van oude PeeBee’s van mijn voorgangster soror Irène Beusekamp-Fabert kwam ik een brief tegen die zij geschreven heeft naar aanleiding van ‘nine eleven’. Hij begint met een beschrijving van de wereld van bijna twintig jaar geleden, maar…

Maart 2021

In mijn praktijk als kinderpsycholoog kwam ik met enige regelmaat kinderen tegen die dingen konden zien of horen die andere mensen niet konden zien of horen. Heel veel kinderen zien bijvoorbeeld mensen die overleden zijn of, als ze op een…

Februari 2021

Vandaag bereikte mij het bericht dat ons erelid frater Albert Vrede is overgegaan. Frater Vrede was vanaf begin jaren ’80 van de vorige eeuw Grootraadslid en Maître Provincial van Suriname en hij was een van de drijvende krachten achter Loge…

Januari 2021

 Karma en erfelijkheid Het concept van Reïncarnatie is een belangrijk begrip binnen de leringen van de Rozekruisers. De Rozekruisers Orde AMORC heeft geen dogma’s en het is niet noodzakelijk dat een lid dit begrip aanneemt als de enige waarheid. Rozekruisers…

December 2020

Steeds vaker worden mij vragen gesteld over de cyclus van 108 jaar in onze Orde. Dr. H. Spencer Lewis had het er inderdaad over dat het Rozekruis een cyclus van 108 jaar volgt. Ik heb het hier in het verleden…

November 2020

 In de psychologie zijn er veel verschillende modellen of theorieën over hoe de menselijke psyche in elkaar zit. Als je kranten leest en naar de televisie kijkt, lijkt het alsof iedereen het er over eens is dat ‘wij ons brein…

21 oktober 2020

In onze Rozekruisers Utopie wordt gewag gemaakt van een universele wereldreligie. Over dit onderwerp heb ik in Rome op het wereldconvent van 2019 een lezing gegeven en daarbij verwees ik naar het boek De wolk boven het heiligdom van Karl…

12 oktober 2020

Nu wil ik het eens met u hebben over iets wat niets te maken heeft met de huidige Covid-situatie, maar wel met het materialisme van deze tijd. Ik heb een nieuw woord geleerd: ‘ontspullen’. Dat is het wegdoen van dingen.…

22 september 2020

Na een lange, warme zomer is de herfst weer aangebroken. Ik ben inmiddels zestig geworden, maar door de Covid heb ik dat niet kunnen vieren. Dat is op zich wel jammer, maar in mijn omgeving is niemand ziek geworden en…

18 september 2020

“God van mijn hart, God van mijn begrip” In onze Rozekruisers aanroepen wordt deze term veel gebruikt. Ik sta er niet vaak genoeg bij stil hoe belangrijk deze formule is. Maar gisteren werd ik er weer eens mee geconfronteerd in…

25 augustus 2020

Onlangs schreef een lid mij met de volgende vraag: “Beste frater Michiel, Ik vraag me af of de orde AMORC de leden niet meer informatie kan geven wat betreft de komende tijden. […] Wij hebben het vermogen de tijdingen esoterisch…

14 augustus 2020

Sinds de Corona uitbraak schrijf ik u extra brieven die per email gestuurd worden naast de gebruikelijke PeeBee (persoonlijke brief) die bij de Mededelingen van de Grootloge is gevoegd. Deze brieven worden met een beetje vertraging ook gepubliceerd op de…

7 juli 2020

Mijn vorige brief ging over economie. Ik wil het vandaag hebben over ecologie. Er zijn wetenschappen die op -nomie eindigen, van het griekse nómos wat wet, regel of gewoonte betekent. En er zijn wetenschappen die op -logie eindigen, van het…

15 juni 2020

Ik wil het vandaag met jullie hebben over de groei van onze economie en hoe het komt dat wij daar als burgers weinig van merken. “In de mensheid waarvan wij dromen […] beheren de economen de staatsfinanciën met gezond verstand…

1 juni 2020

Het is vandaag Tweede Pinksterdag. Ik ben sinds een paar dagen op de Veluwe. Over enkele weken begint de zomer. Het is prachtig weer. Het bos staat nog vol met bloeiende bramen, boterbloemen en vingerhoedskruid. Overal hoor je vogels. Gisteren…

25 mei 2020

Laten wij het vandaag eens over iets anders hebben dan over Corona. Ik ben al een tijdje bezig met het ego. Door allerlei new age leraren wordt ons verteld dat wij ons ego moeten laten varen. Het ego wordt gezien…

15 mei 2020

Deze periode wordt door veel AMORC leden aangegrepen om nog eens wat lessen opnieuw te bestuderen. De monografieën zijn compact en lijken in eerste instantie gemakkelijk te begrijpen. Maar de leerstof van de Rozekruisers Orde is heel uitgebreid en sommige…

30 april 2020

Ik heb het in mijn vorige blog gehad over de égrégore van onze Orde. De égrégore is onderdeel van de niet-stoffelijke realiteit: het enthousiasme, de saamhorigheid en de wederzijdse inspiratie. De égrégore is erg lang voornamelijk naar binnen gericht geweest.…

20 april 2020

Als wij ’s middags op de Grootloge het ritueel van de Raad van Troost uitvoeren, wordt aan het einde van de meditatieperiode deze zin uitgesproken: “Meesters van het Rozekruis, moge u waken over de égrégore van onze Orde, zodat haar…

13 april 2020

13 april 2020 Het is vandaag Tweede Paasdag. Overal ter wereld vieren Christenen met Pasen het feest van de opstanding van Jezus Christus uit het graf. Pasen was ook voor de oude Europese heidenen het feest van dood en wedergeboorte.…

7 april 2020

Geliefde fraters en sorores, Onder auspiciën van het Rozekruis, Salutem Punctis Trianguli! In mijn vorige brief heb ik een oproep gedaan voor steun aan het Solidariteitsfonds. De reactie hierop was overweldigend! Het is hartverwarmend hoe de leden van onze Orde…

31 maart 2020

Geliefde fraters en sorores, Onder auspiciën van het Rozekruis, Salutem Punctis Trianguli! De wereldwijde Corona-crisis heeft er voor gezorgd dat veel mensen zonder inkomsten zitten. Dit overkomt jammer genoeg ook leden van onze Orde. Verschillende fraters en sorores hebben mij…

13 maart 2020

Geliefde fraters en sorores, Onder auspiciën van het Rozekruis, Salutem Punctis Trianguli! Vandaag ontving ik de bijgevoegde brief van de Imperator. Hij is gericht aan de Grootmeesters en de Administrateurs, maar ik wil deze brief graag aan u allemaal laten…

Werkbezoek aan Suriname en de Cariben

26-11   Op dinsdag heb ik met de KLM naar Paramaribo gevlogen. Daar had de Loge een taxi voor mij geregeld die mij naar het hotel bracht. Een rit van ruim een uur over allerlei achteraf wegen, omdat de hoofdweg van…

De geschiedenis van de Rozekruisers Orde 4 – De Orde in Holland: Torrentius en Spinoza

Het schijnt dat Nicolas Barnaud in 1591 in Holland was en daar Rozekruisers om zich heen verenigde. Door Semler wordt gewag gemaakt van een Societas van Isaäcus Hollandus als moedervereniging van de Duitse Rozekruisers, die zich in 1592 groepeerden. Er…

De leefregels uit de Fama Fraternitatis

Onze Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis heeft haar wortels in het oude Egypte, in de school van de Essenen en in de mysteriecultussen van de oude Grieken en Romeinen. Onze Traditie werd beschermd en doorgegeven in Afrika en het Midden-Oosten…

De geschiedenis van de Rozekruisers Orde 3 – De Amerikaanse kolonisten

In de late 17e eeuw werd een kolonie van vooraanstaande Rozekruisers geformeerd, die een plan volgden dat van oorsprong door Francis Bacon in The New Atlantis was voorgesteld. Zij wilden in Amerika de kunsten en wetenschappen van de Rozekruisers vestigen.…

De geschiedenis van de Rozekruisers Orde 2 – Het vroege Europa

In de tijd van Karel de Grote (742-814) introduceerde de Franse filosoof Arnaud de mystieke leringen in Frankrijk. Van daaruit verspreidden zij zich over een groot deel van West­-Europa. Tijdens de Europese Middeleeuwen werd mystieke kennis vaak noodgedwongen verhuld in…

De geschiedenis van de Rozekruisers Orde 1 – Wortels in de Oudheid

De Rozekruisers Orde heeft een lange en eerbiedwaardige traditie als mysterieschool. Met de geschiedenis van haar ontstaan en haar vestiging in West-Europa zou een flinke boekenkast gevuld kunnen worden. De hoofdpunten zullen wij hier vermelden. Een omwenteling De Rozekruisers Orde…