Januari 2023

Hierbij wil ik u allen het allerbeste wensen voor een gezond en gelukkig 2023! De afgelopen paar jaren zijn getekend door oorlog en ziekte. Ik hoop van harte dat het komende jaar ons weer terugbrengt in rustig vaarwater.

Zoals u weet is de huidige cyclus van de Rozekruisers beweging opgericht door dr. H. Spencer Lewis, onder de naam “Ancient and Mystical Order Rosae Crucis”. In 1909 is hij te Toulouse ingewijd en hij heeft de opdracht ontvangen om het Rozekruis terug naar Amerika te brengen. Na vijf jaar van voorbereidingen, heeft hij May Banks-Stacey en andere erfgenamen van de Rozekruisers ‘settlers’ uit de 17e eeuw bij elkaar gebracht en samen hebben zij A.M.O.R.C. gesticht, met dr. Lewis als eerste Imperator voor Noord en Zuid Amerika. Het origineel van het oprichtingscertificaat bevindt zich momenteel in het archief van de Orde, in het kasteel van Omonville, in Frankrijk.

Dr. Lewis heeft in de tijd dat hij Imperator was meerdere malen gezegd dat de Rozekruisers een cyclus meemaakt van om-en-om 108 jaar werken in de openbaarheid en 108 jaar werken op de achtergrond. De datum van ondertekening van onze oprichtingsakte is 1 april 1915. Op 1 april 2023 is dat dus precies 108 jaar geleden. Natuurlijk betekent dit niet dat AMORC op die datum ophoudt te bestaan. Ook betekent het niet dat wij gedoemd zijn om van het toneel verdwijnen en de komende 108 jaar in volstrekte geheimhouding te moeten leven. Integendeel! Bovendien traden de Rozekruisers in de jaren vóór 1915 ook volop naar buiten met boeken, kunstsalons, openbare demonstraties van wat zij toen ‘magnetisme’ noemden, en op vele andere manieren. In 2020 heb ik het in een eerdere PeeBee al uitgebreid gehad over de verschillende manifestaties van het Rozekruis in eerdere cycli.

 ‘108 Jaar’ is natuurlijk symbolisch. 1+0+8=9; negen is het getal van de voltooide cyclus. Zo tellen ook de getallen van ‘144 jaar’, de menselijke reïncarnatie-cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte, op tot negen: 1+4+4=9. Deze cycli zijn bovendien gemiddelden. Een kosmische cyclus, zoals de omloopbaan van de maan en de precessie van de equinoxen, is onveranderlijk en exact meetbaar. Natuurlijke cycli, zoals hier op Aarde, zijn nooit exact. De sneeuwklokjes komen niet ieder jaar op dezelfde dag omhoog, maar wel altijd in de winter. Zwaluwen trekken in de herfst naar het zuiden, maar hun trekroutes zijn te ingewikkeld om in een model te vatten. Dat de stormvloed er aan zat te komen, was al twintig jaar bekend. Maar dat hij op 1 februari 1953 zou uitbreken, was niet te voorspellen. Normaal heeft Suriname ieder jaar een kleine en een grote regentijd, met daar tussen een kleine en een grote droge tijd, maar nu regent het al bijna een jaar bijna onafgebroken.

Een mensenleven duurt volgens de Bijbel 70 jaar. Maar bijna niemand sterft precies op zijn zeventigste verjaardag. Een kind dat op zijn vijfde sterft, kan drie jaar later alweer opnieuw worden geboren (Ian Stephenson, 20 Cases suggestive of reincarnation, University Press Virginia 1966). En iemand die 114 wordt zal ongetwijfeld meer dan dertig jaar nodig hebben voordat hij weer opnieuw terugkeert naar de Aarde.

Zo zijn de 108 jaren van de cyclus van de Rozekruisers Broederschap ook een gemiddelde. Toch heeft de Opperste Raad van de Rozekruisers Orde besloten om 1 april 2023 niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. De Imperator en de Grootmeesters zullen dan onder meer een bezoek brengen aan de eerste Rozekruisers nederzetting in Philadelphia en aan de grot van Johannes Kelpius. Op symbolische wijze zal de aanvang van de cyclus in New York worden gevierd, en de nieuwe cyclus worden ingeluid. Wij zijn ons er van bewust dat dit een symbolische datum is. De vorige cyclus had net zo goed als begin het jaar 1909 kunnen hebben, het jaar waarin dr. Lewis werd ingewijd.

Hoe de komende cyclus er uit komt te zien, dat is op dit moment niet te voorspellen. De schriftelijke lessen van dr. Lewis werden toen hij er mee begon door zijn Europese tijdgenoten met afschuw als nieuwerwets veroordeeld. Maar het was wel wat de Orde in de 20e eeuw nodig had. Wij proberen nu onze geest open te houden voor alle initiatieven die er door de verschillende onderafdelingen worden ontplooit. Niet allemaal zullen ze levensvatbaar zijn. Maar wij kunnen nu nog niet zeggen welke wel en welke niet zullen blijven. Dàt wij zullen moeten veranderen om mee te bewegen met de tijd, dat is zeker. Laten wij ons niet laten verblinden door onze gehechtheid aan de ‘traditionele’ gewoontes, waar wij zo vertrouwd mee zijn. Het is zo gemakkelijk om te zeggen: ‘zo hebben we het altijd gedaan, dus we blijven het zo doen’. Maar we hebben het niet altijd zo gedaan. Vroeger deden wij de dingen heel anders. Een nieuwe tijd heeft behoefte aan nieuwe vormen. Dus als iemand die nog niet zo lang lid is, nieuwe ideeën heeft dan moeten we daar voor open willen staan.

In de “Geheime Figuren der Rosenkreutzer” kunt u zien hoe onze lessen er in de 16e en 17e eeuw uitzagen. Aan het Koningsportaal van de kathedraal van Chartres kunt u zien hoe de wetenschap van de oude Grieken in de 12e eeuw werd geïllustreerd. Op het plafond van de zuilenhal van de tempel van Hathor in Dendera vindt u de astronomische kennis van de ingewijden uit de 1e eeuw vóór Christus. En een deel van de kennis van de wijzen van Atlantis, die leefden ten tijde van de laatste ijstijd, is bewaard gebleven in Göbekli Tepe in Turkije.

De tijden veranderen, dat is de enige zekerheid. Wij zullen mee veranderen.