AMORC Lidmaatschap

Weten, Ervaren en Doen

Een Rozekruisersstudent worden

Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan onze verkenning van de universele wetten die de basis vormen van de mensheid en het universum. Als Rozekruisersstudent krijg je elke maand, of per post, of online, toegang tot monografieën die diepgaande onderwerpen onderzoeken die van belang zijn voor studenten in de mystiek. Deze voordelen blijven bestaan zolang je actief lid blijft. Zodra we je aanvraag hebben beoordeeld en je als lid van AMORC bent geaccepteerd, krijg je toegang tot de eerste Rozenkruisersmonografieën.

Het kan zijn dat je op enig moment, om wat voor reden ook, je lidmaatschap wenst te beëindigen. Het lidmaatschap kan worden beëindigd wanneer men dat wenst. Bij beëindiging wordt je account afgesloten en dienen de ontvangen papieren monografieën, die het eigendom van de Orde zijn, te worden teruggestuurd.

Klik hier om verder te lezen...

Hoe is de informatie gestructureerd?

Nieuwe studenten beginnen met een reeks van drie inleidende graden met daarin een overzicht van de studie van de Rozekruisers. Dit wordt gevolgd door negen graden, elk met zijn eigen specifieke invalshoek. De vijfde graad gaat bijvoorbeeld voornamelijk over oude filosofieën, de zesde over de gezondheid van het fysieke en psychische bewustzijn, de zevende over de aura en de projectie van het psychische lichaam. De leringen worden voortdurend bijgewerkt om onze moderne wereld te weerspiegelen, terwijl ze trouw blijven aan de tradities van de Orde. Aan deze veranderende taal en omstandigheden ligt een wetboek van natuurwetgeving ten grondslag, dat de kern vormt van de leer van de Rozekruisers en die door de tijden heen constant blijft.

Voortgang van de leringen

Het Rozekruisersonderricht belooft geen onmiddellijke verlichting. Het duurt ongeveer vijf jaar om ons basisprogramma met lessen te voltooien, van de inleidende cursussen tot het einde van de negende graad. Hoewel je in vijf jaar een hoog niveau van beheersing van jezelf en je omgeving zult hebben bereikt, worden onze leringen tot vele jaren na de negende graad aangeboden, als aanvulling op de basislessen en om verdere ontwikkeling te stimuleren. Het unieke van de leringen van de Rozekruisers komt niet alleen door de kennis die het biedt, maar ook door de manier waarop het is georganiseerd en tot leven wordt gebracht door middel van praktische oefeningen en experimenten, zodat een echte bewustzijnsevolutie teweeg kan worden gebracht.

AMORC zelfstudie lessen

De leringen van de Rozekruisers Orde AMORC worden weergegeven in boekjes, die monografieën genoemd worden. Deze lessen zijn online te volgen of worden per post thuisbezorgd. De lessen zijn verdeeld in twee onderdelen: de Neofietensectie en de Tempelsectie. Hieronder volgt een beschrijving van enkele van de onderwerpen die in de eerste vijf jaar van de mystieke scholing van de Rozekruisers aan bod komen.

Klik hier om verder te lezen...

Neofieten Graden

Als je in vroegere tijden de grote mysteries wilde bestuderen, ging je naar een tempel en vroeg je daar toegelaten te worden als leerling. Wanneer je eenmaal aangenomen was als beginnend leerling, was je een Neofiet, ging je het atrium binnen, ofwel de ontvangstruimte van de tempel. In het atrium kreeg je instructies alvorens toegelaten te worden tot de tempel zelf om de hogere leringen te bestuderen. In navolging van de oude tempels worden de eerste lessen van de Rozekruisersmonografieën Atriumlessen genoemd en de beginnende Rozekruisersleerlingen Neofieten.

Inleidende monografieën (Mandamus-lessen)

De inleidende lessen laten je meteen al kennis maken met basis Rozekruisersconcepten die op praktische wijze kunnen worden toegepast. Een van de eerste dingen die je als Neofiet leert, is dat je een duaal wezen bent. Naast vijf fysieke zintuigen heb je ook een bovennatuurlijk zintuig. De oefeningen in deze inleidende lessen hebben tot doel het bovennatuurlijk vermogen geleidelijk aan te doen ontwaken en te ontwikkelen. De oefeningen die hier én in het volledige Rozekruisersonderricht aangeboden worden, stellen je in staat zelf door directe ervaring te ontdekken hoe deze beginselen werken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De illusoire aard van tijd en ruimte
 • Het menselijk bewustzijn en kosmisch bewustzijn
 • Rozekruisers meditatietechniek
 • Ontwikkeling van intuïtie
 • Inleiding tot de menselijke aura, telepathie, metafysische genezing, mystieke klanken
 • Spirituele alchemie

Eerste Atrium

In de inleidende lessen heb je kennis gemaakt met de basisprincipes van het bewustzijn. Het eerste Atrium gaat verder met het onderzoek van het bewustzijn als organisator van materie, en verklaart de samenstelling en structuur van materie alsmede haar trillingen. Je zal merken hoe de kracht van gedachten de materiële wereld beïnvloedt. Deze kracht wordt aangetoond door oefeningen in de techniek van concentratie, visualisatie en mentale schepping.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Structuur en samenstelling van materie
 • Gedachtekracht
 • De scheppende kracht van visualisatie
 • Mentale projectie en telepathie
 • De wet van de driehoek

Tweede Atrium

Je begrip van het verband tussen geest en materie zal uitgebreid worden met het begrip van de relatie tussen de geest en het fysieke lichaam. Het tweede Atrium onderzoekt hoe je gedachten je gezondheid en vitaliteit beïnvloeden; de rol van een goede ademhaling bij psychische ontwikkeling als ook bij gezondheid en vitaliteit, en de geneeskrachtige Rozekruiserstechnieken. Naarmate de psychische centra worden ontwikkelt, laat je geleidelijk aan je bovennatuurlijke vermogens ontwaken, zoals het kunnen zien van een aura. Je zult ook het mystieke effect ervaren van klanken op de psychische centra en het fysieke lichaam.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Oorsprong van ziektes
 • Invloed van gedachten op gezondheid
 • Mystieke ademhaling
 • Geneeswijzen van de Rozekruisers
 • Waarnemen van de aura
 • Doen ontwaken van het psychisch bewustzijn
 • Mystieke klanken (vocaalklanken genoemd)

Derde Atrium

Het derde Atrium gaat van het fysieke lichaam en de psychische vermogens naar het mystieke. Naarmate je meer afgestemd raakt op de innerlijke bron van wijsheid, ga je meer openstaan voor subtiele ingevingen zoals intuïtie, inspiratie en verlichting. Deze lessen onderzoeken ook de aard van de ziel en spirituele ontwikkeling, reïncarnatie en karma, evenals de cycli van de ziel.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De grote religieuze bewegingen
 • De aard van de ziel
 • Het doel van spirituele ontwikkeling
 • Reïncarnatie en karma
 • Het goed en het kwaad, en de vrije wil
 • Intuïtie, inspiratie en verlichting

Tempelgraden

Wanneer je de lessen van de Neofietensectie afgesloten hebt, sta je voor een belangrijke mijlpaal op het mystieke pad. Je bent niet langer een Neofiet en bent nu gereed het Atrium te verlaten en de Tempel binnen te treden. De studie in de Neofietensectie heeft de basis gelegd voor de lessen van de Tempelgraden. Je hebt kennis gemaakt met verschillende elementen van het Rozekruisersonderricht en hebt vele beginselen in praktijk kunnen brengen d.m.v. eenvoudige experimenten. De Tempelgraden zullen deze elementen verder ontwikkelen en extra diepgang hieraan geven.

Eerste Tempelgraad

De eerste Tempelgraad introduceert het concept van polariteit en haar relatie met de subatomaire wereld, en de verschillende trillingssnelheden. Zij introduceert het volledige spectrum van fysieke en non-fysieke manifestatie. Begrip van deze onderwerpen geeft inzicht in het systeem en de orde van het universum, de onderlinge verbondenheid van de gehele natuur, en maakt duidelijk hoe alles door de natuurwetten wordt geregeerd.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Structuur van materie
 • Positieve en negatieve trillingspolariteiten
 • Rozekruisersdefinities van elektriciteit, magnetisme en elektromagnetisme
 • Rozekruisersclassificatie van de elementen
 • Stoffelijke alchemie

Tweede Tempelgraad

De tweede Tempelgraad onderzoekt de werking van de geest. Je zult leren hoe je de verschillende mentale vermogens kunt gebruiken om de wil te versterken, hoe je jezelf kunt vrijmaken van slechte gewoontes en goede kunt aanleren, contact kunt maken met het onderbewustzijn, logischer kunt nadenken en de principes van psychologie en mystiek kunt integreren, om je persoonlijke doeleinden te bereiken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kosmisch bewustzijn
 • Ons objectieve en subjectieve bewustzijn
 • Mentale en zintuiglijke illusies
 • Verbeelding en geheugen
 • Fysieke, psychische en spirituele invloed van het onderbewuste
 • Geheugen en redenatie van het onderbewuste
 • Psychologie en mystiek

Derde Tempelgraad

De derde Tempelgraad onderzoekt de betekenis van het leven op verschillende niveaus, met inbegrip van de levende en niet-levende materie, leven op cellulair niveau, de mysteriën van dood en wedergeboorte, en de eeuwige natuur van de ziel.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kosmisch levensdoel
 • Rozekruisersdefinities van levende en niet-levende materie
 • Incarnatie van de ziel
 • Overgang van de ziel
 • Inwijdend aspect van de dood

Vierde Tempelgraad

De vierde Tempelgraad introduceert de Rozekruisersontologie (de studie van de natuur van het zijn), en geeft het kosmologische plan voor de gehele schepping. Het onderzoekt de betekenis, het begrip en gebruik van symbolen als de taal van het onderbewuste.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Vitale levenskracht en levende ziel
 • Cycli van het leven en constante toestanden van verandering
 • Tijd, ruimte, oneindigheid en eeuwigheid
 • Natuurlijke, kunstmatige en mystieke symbolen
 • Gewijde architectuur

Vijfde Tempelgraad

Van nature is een mysticus filosoof. In de vijfde Tempelgraad bestudeer je passages uit werken van klassieke filosofen, de basis van de Rozekruisersfilosofie, en zul je merken dat deze beginselen tijdloos zijn. De gedachten van de volgende filosofen worden weergegeven: Thales, Solon, Pythagoras, Herakleitos, Democritus, Empedocles, Socrates, Plato en Aristoteles.

Zesde Tempelgraad

De zesde Tempelgraad behandelt de fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten van gezondheid en ziekte. In deze graad leer je genezing bevorderende Rozekruiserstechnieken om de fysieke gezondheid en psychische balans te herstellen en te behouden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De spirituele dimensie van voedsel
 • Ademhaling en respiratoire gezondheid
 • Celbewustzijn en cellulaire gezondheid
 • Rozekruiserstherapie en zelfheling
 • Behandeling van uzelf om uw psychische evenwicht te herstellen
 • Fysieke en mentale preventie van ziekte
 • Emotionele en spirituele preventie van ziekte

Zevende Tempelgraad

De oefeningen en experimenten van alle vorige graden hebben bijgedragen tot je geleidelijke ontwikkeling en hebben je de noodzakelijke basis gegeven voor de gevorderde technieken van de zevende, achtste en negende graad. In de zevende graad leer je hoe je psychische projectie moet bewerkstelligen, hoe je je eigen aura kunt ontwikkelen en de aura’s van anderen kunt waarnemen en hoe je je psychische centra en psychische perceptie verder kunt ontwikkelen.Je krijgt ook een volledige uitleg van de fysiologische, psychische en spirituele invloed van specifieke mystieke klanken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het psychische lichaam en de psychische centra
 • Psychische perceptie en psychisch bewustzijn
 • Het bewerkstelligen van psychische projectie
 • Aard en symboliek van dromen
 • Fysieke, psychische en spirituele aura’s
 • Mystieke kracht van vocaalklanken en mantra’s

Achtste Tempelgraad

De achtste Tempelgraad gaat diep in op het thema onsterfelijkheid – de mysteriën van geboorte en dood, reïncarnatie en karma, en de evolutie van de zielepersoonlijkheid.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Universele ziel en menselijke ziel
 • Goddelijk bewustzijn en zelf-bewustzijn
 • Spirituele evolutie van mensen
 • Meesterschap over het karma
 • Reïncarnatie van de ziel
 • Herinnering aan vorige incarnaties
 • Mysterie van geboorte en dood
 • Hulp aan stervenden voor en na de dood

Negende Tempelgraad

Inmiddels zijn in deze fase van je studie de technieken en oefeningen een tweede natuur geworden. Nu ben je klaar om de meest gevorderde technieken van de 9e Tempelgraad te leren toepassen. Deze graad geeft de mogelijkheid om de hoogste metafysische krachten op een praktische manier te gebruiken om positieve omstandigheden in je omgeving en leven te bevorderen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Macrokosmos en microkosmos
 • De vier elementen: aarde, water, lucht en vuur
 • Symboliek van het kruis, de driehoek, het vierkant, de cirkel en het Rozekruis
 • Mentale alchemie
 • Telepathie, telekinese en vibroturgie
 • Kosmische bescherming, mystieke regeneratie
 • Afstemming op het kosmisch bewustzijn

Voorbij de Negende Tempelgraad

De Rozekruisers Orde AMORC is niet alleen een studie maar tevens een manier van leven. Terwijl de essentiële Rozekruisersleringen in de eerste vijf jaar behandeld worden, is het onderzoeken van de universele wetten echt een levenslange studie. Zo lang we leven, blijven we leren. Daarom gaan de Rozekruiserslessen nog vele jaren na de negende graad verder en geven je nog meer inzicht in en kennis van de Rozekruisersbeginselen en –technieken.

Voordelen van lidmaatschap

Unieke voordelen van een hoofdlid zijn:
 • Je ontvangt 2 tot 4 (digitale of papieren) monografieën per maand (uitgezonderd de maand juli, vakantiemaand).
 • Je ontvangt gratis het tijdschrift ‘De Roos’.
 • Je kan de meer dan interessante lezingen bijwonen die alleen voor AMORC-leden bestemd zijn.
 • Je kan de Pronaos-, Chapter- en Logeconvocaties bijwonen.
De voordelen van een medelid zijn:

(Je bent een ‘medelid’ indien je een 2de lid op hetzelfde adres bent.)

 • Je ontvangt alle voordelen zoals vermeld bij de voordelen van een hoofdlid.
 • Je betaalt maar een klein deel van de contributie in vergelijking met het hoofdlid.
De toffe voordelen van een jeugdlid zijn:

(Je bent jeugdlid indien je jonger dan 25 jaar bent of nog voltijds studeert)

 • Je geniet alle voordelen van een hoofdlid
 • Je betaalt een sterk gereduceerde lidmaatschapsbijdrage

Kosten lidmaatschap

AMORC overzicht registratiegelden en contributie per 1 januari 2022

Klik hier om verder te lezen...

Contributie per type lidmaatschap in Nederland, België en voor niet-Nederlandstalige landen

Eénmalige registratiegelden bij toetreding: € 20,-

Soorten lidmaatschappen: Hoofdlid Medelid Jeugdlid
1 jaar € 300,- € 90,- € 150,-
6 maanden € 150,- € 45,- € 75,-
3 maanden € 75,- € 22,50 € 37,50
Contributie per type lidmaatschap in Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Eénmalige registratiegelden bij toetreding: Geen

Soorten lidmaatschappen: Hoofdlid Medelid Jeugdlid
1 jaar € 120,- € 90,- € 60,-
6 maanden € 60,- € 45,- € 30,-
3 maanden € 30,- € 22,50 € 15,-

Ontdek vandaag nog wat AMORC voor jou kan betekenen.


Het lidmaatschap mag te allen tijde worden opgezegd.