Misschien voel je een innerlijk verlangen De Rozekruisers Orde AMORC. nader te leren kennen. Wanneer dit zo is, willen wij je uitnodigen ons een bericht te sturen of het aanmeldingsformulier in te vullen.

Het lidmaatschap geeft je de mogelijkheid de eeuwenoude Rozekruiserleringen in moderne vorm te bestuderen. Je kan deze digitaal of in de vorm van de klassieke papieren monografieën ontvangen. Wij zijn er van overtuigd dat de studie ervan zal bijdragen tot uw innerlijke groei.

Het kan zijn dat je op enig moment, om wat voor reden ook, je lidmaatschap wenst te beëindigen. Het lidmaatschap kan worden beëindigd wanneer men dat wenst. Bij beëindiging wordt je account afgesloten en dienen de ontvangen papieren monografieën, die het eigendom van de Orde zijn, te worden teruggestuurd.

Hiernaast kan je een persoonlijk verhaal terugvinden van één van de AMORC-leden.

Het geeft een mooi overzicht van wat de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis te bieden heeft voor elk lid.

Voordelen per lidmaatschap

Unieke voordelen van een hoofdlid zijn:

  • Je ontvangt 2 tot 4 (digitale of papieren) monografieën per maand (uitgezonderd de maand juli, vakantiemaand).
  • Je ontvangt gratis het tijdschrift ‘De Roos’.
  • Je kan de meer dan interessante lezingen bijwonen die enkel voor AMORC-leden bestemd zijn.
  • Je kan de pronaoi-, chapter- en logeconvocaties bijwonen.

De voordelen van een medelid  zijn:
(Je bent een medelid indien je een 2de lid op hetzelfde adres bent.)

  • Je ontvangst alle voordelen net zoals vermeld bij de voordelen van een hoofdlid.
  • Je betaalt maar een fractie van de prijs in vergelijking met het hoofdlid.

De toffe voordelen van een jeugdlid zijn:
(Je bent jeugdlid indien je jonger dan 25 jaar bent of nog voltijds studeert)

  • Je geniet alle voordelen van een hoofdlid
  • Je betaalt een sterk gereduceerde lidmaatschapsbijdrage

Registratiegelden:

Bij toetreding: €20,-

AMORC overzicht registratiegelden / contributie / abonnementen per 1 januari 2019

Overzicht: Nederland / België / niet-Nederlandstalige landen

Soorten lidmaatschappen: Jeugdlid Hoofdlid Medelid
1 jaar €144 €288 €90
6 maanden €72 €144 €45
3 maanden €36 €72 €22,50

Overzicht: Suriname / Aruba / Curaçao / Sint Maarten / Caribisch Nederland

Soorten lidmaatschappen: Jeugdlid Hoofdlid Medelid
1 jaar €60 €120 €90
6 maanden €30 €60 €45
3 maanden €15 €30 €22,50