ANBI

STICHTING A.M.O.R.C., de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat de Stichting is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt geheel ten goede aan de Stichting.

Informatie voor aftrekken giften bij aangifte belasting:
Naam instelling: STICHTING A.M.O.R.C.
Vestigingsplaats: ‘S-GRAVENHAGE
RSIN: 3214618

Doelstelling

A.M.O.R.C. is een filosofische school die zich wijdt aan het in stand houden en overdragen van leringen die tot de mystieke Traditie behoren. De AMORC kent een praktisch onderrichtsysteem. Het programma biedt de leerling toegang tot een breed kennisgebied. Er wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld, variërend van metafysica en psychologie tot filosofie en wetenschap. De nadruk wordt gelegd op eigen werkzaamheid, tolerantie, vrijheid van gedachten, en eigen verantwoordelijkheid. Het devies van de Stichting AMORC is: De grootst mogelijke verdraagzaamheid binnen de meest strikte onafhankelijkheid.

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting AMORC bestaat momenteel uit zes personen. De Voorzitter is mevrouw E.N. van Trigt, de Penningmeester is de heer H.C. van der Horst, de secretaris is mevrouw Y. Duivenman; de overige bestuursleden zijn mevrouw C.A.J. van Eeckhaute, mevrouw S.E. Homma en de heer R.R. Gersie. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning, maar hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reiskosten. Dhr. J.M. Schillhorn van Veen is door het bestuur aangesteld als Uitvoerend Directeur.
De bureaumedewerkers van de Stichting ontvangen een salaris.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten van Stichting AMORC vindt u in de staat van baten en lasten voor 2012 t/m 2018. Voor 2019 en verder kunt u klikken op de link naar de Kennisbank Filantropie.

Contactgegevens

Stichting AMORC
Groothertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag

T 070 346 44 00
info@amorc.nl
www.amorc.nl
RSIN 003214618