30 april 2020

Ik heb het in mijn vorige blog gehad over de égrégore van onze Orde. De égrégore is onderdeel van de niet-stoffelijke realiteit: het enthousiasme, de saamhorigheid en de wederzijdse inspiratie. De égrégore is erg lang voornamelijk naar binnen gericht geweest. In de periode dat Harvey Spencer Lewis AMORC groot maakte, trad hij naar buiten met een eigen radiostation, openbare lezingen en demonstraties waar de pers bij werd uitgenodigd. En nog steeds zijn er veel activiteiten waar buitenstaanders welkom zijn, zoals Open Dagen, de Meditatie voor de Vrede en het Piramidefeest. Maar onze Convocaties zijn niet voor het grote publiek toegankelijk. Alleen bij hoge uitzondering worden er niet-leden toegelaten. Alleen bij een Rozekruisers Huwelijk, een Naamgeving, een Uitvaart en de Installatie van een Grootmeester is familie van de betrokkene welkom.

Deze mate van geheimhouding past niet meer bij onze tijd. Nu is de tijd aangebroken om onze égrégore weer naar buiten te laten stralen. Daarom heeft de Opperste Raad besloten om alle Onderafdelingen éénmaal per jaar een Pronaos Convocatie te laten organiseren waar ook sympathiserende gasten bij toegelaten worden. Het Convocatierituaal is door onze Imperator Emeritus op enkele kleine punten aangepast, maar alle leden zullen direct ervaren dat het om een reguliere Pronaos Convocatie gaat.

Het is erg belangrijk om AMORC weer onder de aandacht te brengen. Bij het grote publiek zijn wij niet meer bekend. Maar wat wij te bieden hebben is meer dan ooit nodig! De meeste leden hebben wel ervaren hebben dat mensen nog nooit van AMORC gehoord hebben en bij het horen van het woord Rozekruiser reageren met “Wat is dat?” Wij zijn nog maar met weinigen. Dit is wereldwijd zo. Maar we zien dat door de huidige corona pandemie spiritualiteit weer belangrijk wordt voor veel mensen. Doordat de buitenwereld niet meer zo hard aan je trekt, is er tijd voor de binnenwereld. Wanneer u met iemand spreekt, heb het dan ook eens over andere onderwerpen dan werk en politiek. Als blijkt dat iemand open voor staat voor spiritualiteit, kunt u AMORC noemen, aanraden deze website eens te bezoeken en/of een brochure zoals de Positio Fraternitatis opvragen. En als u merkt dat zij of hij open staat voor het gedachtengoed van AMORC, maar graag eerst eens wil weten wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt, dan kunt u nu zeggen: “In november is er weer een Open Convocatie, u bent van harte welkom.”