Juni 2023

Als er gevraagd wordt wat AMORC is, dan zeggen we vaak dat AMORC een inwijdende organisatie is. Maar wat verstaan wij daaronder? Wat is inwijding? Eigenlijk is dat

een heel algemeen begrip.

Gelovigen en priesters worden ingewijd in hun religie. De inwijding is een verandering in het denken. De dogma’s en leerstellingen van de religie worden geïnternaliseerd door een systeem van onderwijs, rituelen en sacramenten. Veel religies hebben hierin diverse stadia, die ieder gepaard gaan met een specifiek ritueel. De opname in de religie vindt meestal al bij de geboorte plaats. Er is altijd wel een moment waarin de religie bewust aanvaard wordt, vaak in de puberteit. Voor degenen die binnen hun religie een priesterlijk ambt op zich nemen, zijn er één of meerdere graden van wijding waarbij specifieke bevoegdheden en krachten worden verleend.

“Op de universiteit word je ingewijd in de wetenschap.” Daarmee bedoelt men dat je in de loop van je studie een academisch denkniveau aangeleerd krijgt. Het gaat bij deze inwijding niet om het aanleren van een vak, maar om het veranderen van je manier van nadenken naar een wetenschappelijke denkwijze. Iedere universitaire studie heeft twee doelen: een grote vakkennis en het begrijpen van de methode die wij wetenschappelijk noemen. Ook deze inwijding kent zijn ceremonies: het afstuderen is een heel ritueel en de academische promotie nog veel meer.

In de esoterie is een ingewijde iemand die over speciale inzichten en krachten beschikt. De oude mysteriescholen hadden een getrapt systeem meerdere inwijdingen. Er waren kleine mysteriën en grote mysteriën. De ingewijden beschikten over veel meer kennis dan de profane buitenwereld en daarom werden zij .

“Inwijding is het binnengaan in God’s hart en God binnenlaten in jouw hart.” Zo ongeveer omschreef Louis-Claude de Saint-Martin de enige inwijding die hij onderwees.