Oktober 2021

Iedereen die lid wil worden van de Rozekruisers Orde ontvangt met de eerste leszending van de Mandamus ook een paar boekjes, getiteld De Raad van Troost en Het Kosmisch Sanctum. Deze twee boekjes zijn veel belangrijker dan de meeste beginnende leden zich realiseren. Ze zijn allebei gebaseerd op de toepassing van de hoogste beginselen die onze Orde onderwijst. Het boekje De Raad van Troost legt de fundering neer waar alle genezingstechnieken van de Rozekruisers op voortbouwen. Het is daarmee één van de belangrijkste monografieën die u hebt ontvangen. En Het Kosmisch Sanctum is het resultaat van heel veel hard werk dat de hoogste ingewijden van onze Orde zo’n tachtig jaar geleden hebben uitgevoerd. Ik heb het al vaak met u gehad over het belang van het genezingswerk van de Rozekruisers. Vandaag wil ik graag ingaan op de achtergronden van Het Kosmisch Sanctum.

Dr. H. Spencer Lewis was de eerste Imperator van de huidige cyclus van onze Orde. Het was zijn plan om een ontmoetingsplek te bouwen voor alle Rozekruisers. Hij wilde een kathedraal oprichten. Het ging hem daarbij niet een fysiek gebouw van steen en glas, maar om een spiritueel gebouw. Jarenlang heeft hij hieraan gewerkt samen met tientallen leden uit de hoogste graden. Hij heeft duizenden brieven met aanwijzingen geschreven en evenzovele brieven met feedback ontvangen. Samen visualiseerden zij een gigantische kathedraal, waarvan de poorten ruim genoeg zijn om honderdduizenden mensen door te laten. Met apsissen, torenhoge zuilen en een ruim koor. In het Oosten van de kathedraal hangt een schitterende driehoek met de punt naar beneden, bezet met edelstenen. Het is het brandpunt van de égrégore van onze Orde. Overal in de ruimte zijn groepjes mensen, die met elkaar samen mediteren of over mystieke onderwerpen van gedachten wisselen. Hier komen ook de meesters van het Rozekruis om te onderrichten en inwijding te verlenen aan hen die daar aan toe zijn. Op gezette tijden, twee tot vier keer per dag, kwamen de Imperator en de leden van AMORC hier enkele minuten bij elkaar om aan een speciaal doel te werken. Er waren diensten voor genezing, afstemming op het Kosmisch Bewustzijn, vrede en andere doelen. De rest van de tijd werd de kathedraal gebruikt als ontmoetingsplek voor alle Rozekruisers. Zowel voor de leden die geïncarneerd zijn als voor hen die op het Kosmische gebied een nieuwe incarnatie voorbereiden.

Aan het einde van de vorige eeuw is de vorm van deze ontmoetingsplek losgelaten. De Kathedraal van de Ziel werd het Kosmisch Sanctum. Er worden geen speciale dagelijkse diensten meer gehouden, behalve het werk van de Raad van Troost dat om 12:05 uur lokale tijd in iedere grootloge wordt uitgevoerd. Leden die zich op het Kosmisch Sanctum afstemmen, kunnen dat doen door een eigen heilige plek te visualiseren. Dit kan een heiligdom van uw eigen religie zijn, zoals christelijk kerkgebouw, een joodse synagoge of een islamitische moskee. Het kan ook een Rozekruisers tempel zijn. Of een inspirerende plek in de natuur. Of zelfs een abstracte staat van afstemming zonder beelden of geluiden. Welke vorm u ook visualiseert, het gaat nog steeds om het heiligdom dat door onze eerste Imperator en zijn medewerkers is gebouwd. Het doel is nog steeds hetzelfde: een ontmoetingsplek, niet op het fysieke niveau van het objectief bewustzijn, maar op het niveau van de ziel. De ontmoetingen en de ervaringen die u hier meemaakt zijn subjectief. Zij zijn het gevolg van de afstemming op het Kosmisch bewustzijn en op dàt deel van het collectief onderbewustzijn wat de Meesters, de ingewijden van de Grote Witte Broederschap en de postulanten van het Rozekruis met elkaar delen. Via uw eigen onderbewuste bereiken deze contacten uw subjectief bewustzijn, waar ze ‘vertaald’ worden in beelden, geluiden en andere sensaties die uw objectief bewustzijn kan begrijpen.

In het boekje Het Kosmisch Sanctum vindt u de pentekening die Dr. H. Spencer Lewis maakte van de Kathedraal zoals hij die visualiseerde. Ik wil u graag voorstellen om de komende tijd als u zich afstemt op het Kosmisch Sanctum dit eens in de vorm van deze Kathedraal van de Ziel te visualiseren (als u dat niet al doet, natuurlijk) en uw speciaal af te stemmen op onze eerste Imperator en zijn medewerkers die deze kathedraal bijna een eeuw geleden hebben gebouwd.