31 maart 2020

Geliefde fraters en sorores,

Onder auspiciën van het Rozekruis,
Salutem Punctis Trianguli!

De wereldwijde Corona-crisis heeft er voor gezorgd dat veel mensen zonder inkomsten zitten. Dit overkomt jammer genoeg ook leden van onze Orde. Verschillende fraters en sorores hebben mij laten weten dat zij de contributie van AMORC niet meer kunnen betalen. Onze Grootloge heeft het helaas niet breed en wij kunnen het ons niet veroorloven om iedereen die in geldnood verkeert, een gratis lidmaatschap aan te bieden. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling van het Kosmische zijn dat mensen om financiële redenen hun lidmaatschap moeten opzeggen.

Gelukkig zijn er ook leden die in deze periode spontaan hebben aangeboden om een frater of soror die in de problemen is gekomen geheel anoniem te sponsoren. Zij hoeven niet te weten voor wie zij betalen en zij willen niet dat degene die geholpen wordt, weet door wie dat gebeurt. Dit vind ik een fantastisch en inspirerend voorbeeld van broederlijkheid! Het de Wet van AMRA in de praktijk.

Daarom wil ik graag een beroep doen op iedereen die zich dit kan veroorloven, om dit goede voorbeeld te volgen. Als u een bijdrage kunt leveren ten behoeve van fraters en sorores die zich in deze tijd in financiële problemen bevinden, dan kunt u die bijdrage overmaken op het bekende bankrekeningnummer NL97 INGB 0000 7180 00 ten name van Stichting AMORC Funds, onder vermelding van “Gift Solidariteitsfonds”. De contributie is € 288,00 per jaar. Maar ieder bedrag, hoe klein ook, is welkom. Geld dat gedoneerd wordt aan het Solidariteitsfonds is ‘geoormerkt’, dat wil zeggen dat het uitsluitend gebruikt kan worden om leden bij te staan die hun contributie niet meer kunnen betalen.

U helpt uw broeders en zusters hier heel erg mee!

Met broederlijke groet en de beste wensen voor Diepe Vrede,
Michiel Schillhorn van Veen
Grootmeester