Oktober 2022

Zoals ieder jaar hebben de Grootmeesters van de Rozekruisers Orde ook dit jaar weer in de eerste volle week van oktober samen vergaderd als Opperste Grootloge. Ditmaal waren wij te gast bij Grootmeester Live Söderlund van de Scandinavische Taalgebieden in Onsala in Zweden. De Scandinavische Grootloge is een prachtig oud huis dat Rosan heet. Ik dacht eerst dat Rosan het Zweedse woord voor roos zou zijn, maar dat is niet zo. Het betekent grafheuvel. Het voelt er heel huiselijk, vooral vanwege de hartelijke ontvangst, de open haard, de live muziek en de heerlijke taarten die er voor ons gebakken werden.

Het was een emotionele bijeenkomst, want wij namen afscheid van onze Imperator Emeritus frater Christian Bernard. Frater Christian heeft zijn ambt, zoals u natuurlijk weet, al drie jaar geleden tijdens het Wereldconvent in Rome overgedragen op frater Claudio Mazzucco. Maar hij is daarna, zoals wij hebben afgesproken op de vergadering van de Supreme Grand Lodge in Lachute in 2018, nog drie jaar lid gebleven van het dagelijks bestuur van de Orde. Die drie jaren zijn nu voorbij. Het is echt het einde van een tijdperk. Maar wij gunnen het onze frater allemaal dat hij nu met pensioen kan gaan en zijn tijd kan besteden aan zijn familie en aan zijn grote hobby, het houden van bijen.

Frater Christian is op 30 november 1951 geboren in een Rozekruisers familie, als de zoon van schrijver en Grootmeester Raymond Bernard. Op zijn 15e werd hij lid van de Orde en in 1977 volgde hij zijn vader op als Grootmeester van de Franstalige taalgebieden. Hij was toen 25. In 1990 werd hij benoemd tot vierde Imperator van de huidige cyclus van de Rozekruisers Orde AMORC. Hoewel onze geliefde Imperator Emeritus nu geen rol meer speelt binnen de Supreme Grand Lodge, heeft hij AMORC natuurlijk niet helemaal gedag gezegd. Frater Christian blijft actief binnen de Franstalige Jurisdictie als vice-voorzitter en als zodanig blijft hij zijn goede vriend Serge Toussaint, sinds 1990 de Franse Grootmeester, bijstaan. Ook zal hij zoveel als mogelijk de Franse, Europese en Wereld Conventen blijven bijwonen. Wij zullen hem dus hopelijk vaak zien.
Onze Imperator Emeritus komt in ieder geval volgend jaar augustus naar het Wereldconvent in Quebec en hij hoopt daar zo veel mogelijk leden uit zo veel mogelijk landen te mogen ontmoeten. Het aantal beschikbare plaatsen is helaas beperkt tot 1400. Namens onze frater nodig ik u dus allemaal uit om u zo snel mogelijk in te schrijven voor dit Convent.

Ik zal hier niet ingaan op wat er verder gebeurde tijdens onze vergadering. Het presenteren van de jaarstukken en het bespreken van de interne aangelegenheden van de diverse Grootloges is natuurlijk essentieel voor het wettelijk kader van onze exoterische organisatie. Maar om heel eerlijk te zijn vind ik het als psycholoog en mysticus niet zo heel interessant. Het is wel heel fijn om elkaar af en toe fysiek te ontmoeten. Om samen te wandelen of om het haardvuur te zitten en lange gesprekken te voeren over onderwerpen die ons diep aan het hart gaan. Dit geeft een echte meerwaarde aan de bijeenkomsten. Daarom hebben wij vorig jaar besloten om twee keer per jaar bij elkaar te komen. In het najaar voor de grote vergadering, en in het voorjaar voor meer mystiek werk.

Wij hebben afgesproken dat wij in april 2023 weer bij elkaar zullen komen in New York. Het is dan op 1 april namelijk precies 108 jaar geleden dat dr. Harvey Spencer Lewis AMORC oprichtte. Wij willen dan ook de tocht herdenken van het schip Sarah Maria Hopewell dat op 12 juni 1694 aankwam in Philadelphia. Magister Johannes Kelpius en zijn broeders en zusters Rozekruisers van de Loge van Perfectie vertrokken op 7 januari van dat jaar uit Rotterdam, helaas zonder hun geestelijk leider Magister Johann Jacob Zimmermann die enkele maanden daarvoor was overgegaan. Onderweg beleefden zij veel avonturen, waaronder een ontmoeting met de door de heilige Sophia geïnspireerde profetesse Jeanne Leade, een verwoestende storm met een nasleep van maandenlange reparaties, een overval door Franse piraten (die zich na vier uur vechten overgaven toen de broeders en zusters biddend uit het ruim naar boven kwamen) en een hoogoplopend conflict tussen een ‘rekkelijke’ en een ‘precieze’ broeder (Bron: svjlit.com – The Monks of the Wissahickon).

108 jaar is de duur van een symbolische cyclus van onze Orde. Op 3 oktober 2017 hebben de Imperator en de Grootmeesters van AMORC unaniem frater Claudio Mazzucco tot Imperator Elect verkozen. Dat was 108 jaar na de inwijding van Dr. H. Spencer Lewis in de Rozekruisers Orde in Toulouse. Het jaar 2018 was het jaar waarin frater Christian Bernard de fakkel overgaf aan frater Claudio Mazzucco. Dat was 3 x 108 jaren na de tocht van de Sarah Maria. Op 1 april 2023 is het 108 jaar geleden dat Spencer Lewis AMORC opgericht heeft. Alles verandert. De wereld is in een paar jaar totaal veranderd. Niet alleen politieke veranderingen, maar ook technologische en sociale veranderingen veranderen onze wereld voortdurend. Onze Orde zal zoals steeds mee veranderen. Dat kan niet anders, want anders zullen wij gedoemd zijn te verdwijnen. Deze cyclus van onze Orde heeft zich technologisch aangepast aan de 20e eeuw door monografieën per post, een eigen radiozender, televisieoptredens, de invoering van computers en nog veel meer. Nu staan wij voor de uitdaging om nieuwe vormen te vinden voor de komende veranderingen in de 21e eeuw.

Hoe gaan die er uit zien? De verschillende Grootloges experimenteren volop. Het lijkt er op dat broederschap, warmte, persoonlijke aandacht en gelijkwaardigheid de weg naar voren vormen. De oude structuren zijn inmiddels ouderwets en afstandelijk. Natuurlijk vormen wij een bijzonder soort organisatie. Er zal altijd een hiërarchie blijven bestaan. Maar dan een hiërarchie die gebaseerd is op kennis en begrip, niet op blinde autoriteit. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig! We zijn een broederschap en ook een leerschool. Op sommige plekken geven we alweer klassikaal onderwijs.

Maar de leraren staan niet boven de leerlingen, wij bestuderen de natuurwetten samen. Nieuwe leden worden steeds meer persoonlijk opgevangen. Vrienden van AMORC (familie, kennissen, geïnteresseerde buitenstaanders) zijn steeds meer welkom op onze openbare ceremonies. AMORC is wat dat betreft ‘de warme weg naar wijsheid’.