brief van 13 oktober 2021

13 oktober 2021

Geliefde fraters en sorores,

Onder auspiciën van het Rozekruis,
Salutem Punctis Trianguli!

De herfst is aangebroken. Het schooljaar is weer begonnen. De wereld begint weer op gang te komen na een veel te lang jaar dat door Corona maatregelen stil leek te staan.

In de eerste week van oktober is ieder jaar de grote vergadering van de Supreme Grand Lodge van AMORC. Gewoonlijk wordt deze in de oneven jaren gehouden in het Rozekruisers Domein van de Stilte in Lachute, Canada. Dit jaar was door allerlei reisbeperkingen helaas niet mogelijk. Vorig jaar heeft de vergadering noodgedwongen via beeldbellen plaatsgevonden. Dat wilden wij dit jaar voorkomen. Wij hebben lang gezocht naar een goed alternatief. En uiteindelijk is de keuze gevallen op Brussel. Drie Grootmeesters waren helaas niet in staat om te komen, maar de rest was er. En dat was heel fijn. Frater Maximilian Neff en frater Kenneth Idiodi hadden hun beoogde opvolgers meegenomen en aan ons voorgesteld. In de Mededelingen van de Grootloge die bij de volgende leszending wordt gevoegd, zullen de benoemingen officieel worden medegedeeld. Ik loop daar nu een beetje op vooruit door te verklappen dat frater Alexander Crocoll en frater Eugenius Idiodi unaniem zijn verkozen tot Grootmeester van de Duitstalige Jurisdictie, respectievelijk Grootadministrateur voor Ghana en Nigeria. Zij zullen binnenkort in hun functies worden geïnstalleerd door de Imperator.

Zo’n vergadering gaat natuurlijk niet alleen over het benoemen van nieuwe Grootofficianten en het goedkeuren van jaarrekeningen. “The Good of the Order” is eigenlijk het belangrijkste onderwerp. Natuurlijk hebben wij het dan over de toekomst. Het werven van nieuwe leden is heel belangrijk. Maar om de juiste mensen te bereiken, moet het wel duidelijk zijn wat AMORC is. Het moet helder zijn dat wij geen normale opleiding zijn. Dat de aard van onze Orde heel anders is dan de doorsnee ‘New Age’ beweging. Onze monografieën zijn geen schoolboekjes zoals men gebruikt bij een normale studie. Boekjes die je bestudeerd om een examen te behalen. De Rozekruisers Orde AMORC is een ‘mysterieschool’. En wat dat inhoudt, lijkt in deze tijd niet meer duidelijk te zijn voor het grote publiek.

Hierbij formuleerde frater Kenneth Idiodi heel mooi wat wij allemaal voelen: “Als Rozekruisers moeten wij niet stil zijn. Wij zijn wat de mensheid nodig heeft! Daden spreken luider dan woorden. Wij moeten onszelf durven zijn, transparant en duidelijk. Een open geest en tolerantie tonen, dat spreekt een veel helderdere taal dan boekjes en websites.”
En ook frater Serge Toussaint was heel duidelijk: “Het Mysterie kan niet in woorden worden overgebracht. Mystiek is een beleving. Alleen in de praktijk, door onze lessen toe te passen, door aan onze rituelen deel te nemen, ervaren wij het Mysterie.”

Ik wil alle leden van onze jurisdictie daarom oproepen om naar het Eindejaars Convent te komen. Het is een uitgelezen gelegenheid om u na zo’n lange periode van stilstand weer eens onder te dompelen in het Égrégore van onze Orde en u in de fysieke aanwezigheid van uw gelijkgestemde fraters en sorores af te stemmen. U kunt daar de Imperator en meerdere Grootmeesters ontmoeten en u kunt onze gewijde convocaties weer meemaken. Er zal een mysteriespel worden opgevoerd en u kunt weer eens in alle vrijheid van gedachten wisselen met uw fraters en sorores.

Met de beste wensen voor een goede gezondheid en Diepe Vrede,
Oprecht en broederlijk,

Michiel Schillhorn van Veen
Grootmeester