Maart 2022

Wanneer er net een oorlog is uitgebroken dan wordt daar altijd heel veel aandacht aan gegeven in de media. En als een oorlog dichtbij is wordt er meer aandacht aan gegeven dan als het ver van ons bed is. Het komt nu weer heel dichtbij. De vorige oorlog in Europa was in Joegoslavië. Dat conflict heeft tien jaar geduurd en de pijn van de getroffenen is twintig jaar na afloop nog steeds niet voorbij. Nu zijn Russische soldaten Oekraïne binnengevallen en er wordt al weken hevig gevochten. Er is in Nederland bijna geen ander nieuws, dan over beschietingen en hoeveel doden en gewonden er vallen. Aan beide zijden wordt actief propaganda bedreven en het is het is daardoor heel moeilijk om het hoofd koel te houden. Iedereen is verontwaardigd en wil iets doen voor de Oekraïense vluchtelingen. Er zijn inzamelingen van hulpgoederen en mensen stellen hun huis ter beschikking voor opvang.

Als Rozekruisers kunnen wij natuurlijk ook niet onbewogen blijven toezien wanneer er ergens ter wereld een gewapend conflict wordt uitgevochten. Wij hebben méér dan alleen fysieke middelen tot onze beschikking om mensen te helpen. Wij kunnen ook metafysische hulp geven. Dat kunnen wij doen door onze Rozekruisers technieken van visualisatie, projectie en assumptie toe te passen.

Bedenk daarbij goed dat het Kosmische niet werkt met negatieve emoties en gevoelens. Voordat wij ons kunnen afstemmen, moeten we daarom onze eigen angst, onze frustratie, ons verdriet en onze woede onder ogen zien. We mogen onze ogen niet sluiten voor deze negativiteit, want door het te ontkennen en weg te drukken naar ons onderbewuste, wint het juist aan invloed en zal het onze resultaten teniet doen. Door ruiterlijk aan jezelf toe te geven dat je bang bent, verdrietig, gefrustreerd, of boos; er aandacht aan te geven en je te realiseren dat het gevoel echt is en dat het er mag zijn; daardoor kan je het met een gerust hart opzij zetten en … heel belangrijk! … loslaten. Vluchtelingen, brandende gebouwen en gewonden horen níet thuis in onze visualisatie. Die beelden roepen automatische negatieve emoties op. En daarmee roep je juist in jezelf datgene op waar je een einde aan wilt maken. Alles waar je aandacht aan geeft, groeit. Zet deze gevoelens dus om! Verander de emoties van dit moment naar een gevoel van hoop en vertrouwen op een goede afloop. Dat is onze mentale alchemie.

Grootmeester Serge Toussaint van de Franstalige jurisdictie van onze orde, heeft in zijn blog een heel mooi beeld geschetst dat wij allemaal kunnen gebruiken in onze afstemming. Hij stelt ons voor om te visualiseren dat Poetin en Zelenski elkaar de hand schudden.

Wij hoeven ons niet in te spannen om een oplossing te bedenken voor dit conflict. De twee hoeven elkaar niet aardig te gaan vinden. Wij gaan ons niet bekommeren over de precieze invulling van de onderhandelingen. Alleen dàt er een oplossing is gevonden. Het enige wat wij hoeven te doen is te visualiseren dàt er een einde is gekomen aan het conflict. En wat is er dan toepasselijker dan de handdruk waarmee vrede wordt bezegeld?

Als u dat beeld helemaal tot in details heeft opgebouwd en u er alle positieve emoties bij beleeft die u zal voelen als het vrede is geworden, dan laat u het los. Vertrouw er op dat het Kosmische het zal laten gebeuren. Blijf vervolgens enkele ogenblikken stil zitten en stel u open voor eventuele indrukken die tot u kunnen komen. Daarna kunt u weer overgaan op de gewone bezigheden van de dag

Fraters en sorores, laten wij ons in de komende weken dagelijks op dit beeld afstemmen. De precieze techniek die u daarbij gebruikt laat ik graag aan u zelf over. Dat kan een bezoek aan het Kosmisch Sanctum zijn op de manier die al in lesblok 1 aan u is voorgesteld. Of onze ademhalingstechniek en visualisatie. Of projectie met behulp van een oefening uit de hogere Tempelgraden. Iedereen heeft voor zichzelf een favoriete manier om zich af te stemmen op het Kosmisch Bewustzijn.

En laten we niet vergeten niet dat er wereldwijd nòg tientallen oorlogen, burgeroorlogen, terroristen en rebellengroepen zijn. Niet alleen Oekraïne heeft onze hulp nodig. Een vergelijkbaar beeld kunt u gebruiken om het einde te visualiseren van ieder conflict. En zelfs uiteindelijk wereldvrede. Duisternis kan niet bestaan waar licht schijnt.