De geschiedenis van de Rozekruisers Orde 3 – De Amerikaanse kolonisten

In de late 17e eeuw werd een kolonie van vooraanstaande Rozekruisers geformeerd, die een plan volgden dat van oorsprong door Francis Bacon in The New Atlantis was voorgesteld. Zij wilden in Amerika de kunsten en wetenschappen van de Rozekruisers vestigen. In 1694 maakten diverse Rozekruisers als kolonist de gevaarlijke overtocht over de Atlantische oceaan in een speciaal gecharterd schip, de Sarah Maria, onder leiding van Johannes Kelpius, die meester was van een Rozekruisersloge in Europa. Zij landden in Philadelphië en vestigden hun eerste nederzetting. Vanuit Pennsylvanië gingen zij later verder westwaarts naar Ephrata. Deze Rozekruisersgroeperingen droegen veel waardevols bij aan de net opkomende Amerikaanse cultuur op het gebied van druktechniek, filosofie, kunsten en wetenschappen. Later waren eminente Amerikanen als Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, en Thomas Paine zeer nauw verbonden met de Rozekruisers. In alle tijden hebben de Rozekruisers een belangrijke rol gespeeld in de grote alchemistische en sociale processen die uitmondden in de vestiging van nieuwe staten.

Rozekruisersnederzetting in Philadelphia

In bepaalde geschiedkundige perioden zijn de Rozekruisers naar buiten meer of minder actief geweest. Terwijl de Orde gedurende de 19e eeuw in Noord­ en Zuid ­Amerika inactief was, was zij tezelfdertijd zeer actief in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Rusland, Spanje en andere landen.

In 1909 reisde de Amerikaanse zakenman en filosoof dr. H. Spencer Lewis naar Frankrijk, waar hij naar behoren werd ingewijd in de Rozekruisers Orde. Hij werd belast met de verantwoordelijke taak om de Rozekruisersactiviteiten in Amerika een nieuwe start te geven. Daarop werd de Rozekruisers Orde onder de naam Ancient Mystical Order Rosae Crucis (afgekort A.M.O.R.C.) in 1915 in New York gevestigd, met dr. Lewis als voorzitter. In 1927 verplaatste de Orde haar hoofdkwartier naar San José, Californië, waar zich het huidige Rozekruiserspark bevindt. In 1934 erkende de FUDOSI (Féderation Universelle des Ordres et Sociétes Initiatiques) de A.M.O.R.C.

Op dit moment zijn er wereldwijd bijna 200.000 actieve Rozekruisers. In de laatste 100+ jaar hebben honderdduizenden mensen de Rozekruisersleringen bestudeerd. Vanaf het begin hebben zowel mannen als vrouwen in de Orde een gelijkwaardige rol gespeeld, waarbij religie, ras of politieke voorkeur buiten beschouwing zijn gebleven.

In het verleden is een aantal vooraanstaande figuren op het gebied van wetenschap en kunst gelieerd geweest aan de Rozekruisersbeweging. Heden ten dage bestaat de erfenis van de Rozekruisers uit een grote hoeveelheid kennis die in de loop van vele eeuwen tot ons is gekomen. De oorspronkelijke kennis, verwoord door de grote denkers van het oude Griekenland en India, nam steeds meer toe. In de Middeleeuwen werden de mystieke uitgangspunten van de Rozekruisers-alchimisten geformuleerd. In de Renaissance volgde opnieuw een grote impuls.