13 maart 2020

Geliefde fraters en sorores,

Onder auspiciën van het Rozekruis,
Salutem Punctis Trianguli!

Vandaag ontving ik de bijgevoegde brief van de Imperator. Hij is gericht aan de Grootmeesters en de Administrateurs, maar ik wil deze brief graag aan u allemaal laten lezen want hij is mij uit het hart gegrepen.

In antwoord op de oproep van onze geliefde Imperator besluit ik dat de bijeenkomsten van de onderafdelingen in de Nederlandstalige Jurisdictie tot nader order opgeschort zijn. Dit geldt niet alleen voor Nederland en België, maar ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Suriname. Veel van onze leden vallen op grond van een gevorderde leeftijd in de risicogroep, en jongere leden lopen gevaar dat zij hun geliefden besmetten. Aan alle leden adviseer ik dan ook om de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten.

Het Rozekruisers Nieuwjaarsfeest is afgelast . De Officianten blijven in functie. Zodra de overheid het weer veilig verklaart zal ik de situatie opnieuw beoordelen. Op de eerstvolgende convocatie zal dan de officianten wisseling op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

Met broederlijke groet en de beste wensen voor Diepe Vrede,
Michiel Schillhorn van Veen
Grootmeester

“13 maart 2020

Zeer achtbare Grootmeesters en gewaardeerde Administrateurs,

Onder auspiciën van het Rozekruis,
Salutem Punctis Trianguli!

Zoals u al weet, wordt de hele wereld geconfronteerd met een nieuw virus waarover tot nu toe weinig bekend is. Dit is een serieuze situatie, die vooral verergerd wordt door de mogelijkheid dat een té hoog aantal patiënten met deze ziekte, de ziekenhuizen in een situatie brengt waarin zij die niet allemaal meer kunnen behandelen.

Vanuit een Rozekruisers oogpunt laat deze noodsituatie duidelijk zien hoe de hele mensheid één realiteit vormt, dat de grenzen die ons scheiden een conventie zijn waar de natuur zich helemaal niets van aantrekt.

Wij Rozekruisers zien de hele mensheid als één familie, als een gemeenschap van levende wezens die op een hoger niveau uitdrukking geven aan de Universele Ziel dan enig ander levend organisme. Maar wij realiseren ons vandaag de dag dat hoe intrinsiek de onderlinge verbindingen zijn tussen alle soorten levende wezens, zowel als die tussen hun en de verschillende processen die onze planeet karakteriseren. Van bacteriën tot mensen, van bossen tot de zon, wordt deze onderlinge verbondenheid steeds meer zichtbaar in de huidige klimaatcrisis. Maar wij kunnen deze uitbreiden met economische crises, sociale crises en oorlogen.

Als Rozekruisers moeten wij ons afvragen waar deze crises vandaan kwamen en hoe we hen kunnen beantwoorden zonder angst om geloochenstraft te worden. Zij komen vanuit het hart van de mens, vanuit zijn toenemende vervreemding van zijn eigen innerlijke natuur, vanuit wat de mens in essentie is, vanuit de breedte van zijn aanwezigheid op Aarde. Daarom zal het werk dat wij in de Orde uitvoeren uiteindelijk essentieel en vanuit de geschiedenis gezien onmisbaar blijken te zijn. Wij moeten onze leringen op het niveau van het menselijke hart in praktijk brengen, want er is geen twijfel aan ons verstand ons vervreemd heeft van ons vermogen te voelen, waar te nemen, wat het beste is voor onze buren – en daarmee voor de hele mensheid. Zelfs vandaag, in het aangezicht van deze pandemie, zijn er landen die denken dat zij in hun eentje kunnen doorgaan zonder zich iets aan te trekken van wat hun buren overkomt. Alsof het virus bang zou moeten zijn voor de roekeloze woorden en arrogante houding van sommige politieke leiders.

Italië staat, na China, tegenover een moeilijke fase en vindt, zoals dat zo vaak gebeurt, binnenin haar huidige problemen het beste wat een gemeenschap aan waarden kan uitdrukken. Een paar dagen gelden heb ik alle activiteiten van de onderafdelingen moeten onderbreken, want er is geen enkele twijfel dat het verminderen van contacten tussen mensen de besmetting aanzienlijk kan vertragen. Deze wetenschappelijke waarheid negeren, dat zou onverantwoordelijk zijn. Wij als Rozekruisers moeten in dit opzicht juist het voorbeeld geven.

Daarom nodig ik u [de Grootmeesters en Administrateurs] uit om de situatie in uw land zorgvuldig te beoordelen; alsd het nodig is moet u zonder aarzelen alle ritualistische activiteiten in uw land opschorten. Nodig de leden uit om psychisch samen te komen op de tijd van de normale Convocaties. Laten zij zich voorstellen dat zij in hun eigen onderafdeling zijn, laten zij de Imperator en de Grootmeester visualiseren in het Oosten van de Tempel. En laten zij dan een paars licht visualiseren dat zich uitbreidt vanuit het Shekinah (of het altaar van een Pronaos) over de woonplaats, over het land en uiteindelijk omvat het de hele planeet. Nodig leden die niet naar een onderafdeling gaan ook uit om aan deze visualisatie deel te nemen vanuit hun eigen sanctum.

Wij moeten vertrouwen hebben, wij zijn de dragers van een spirituele erfenis, wij zijn de uitdrukking van de Universele Ziel, wij zijn hier om ons bewust te worden van de zin en de betekenis van alle leven en van het feit dat wij feitelijk één enkele Realiteit vormen.

Moge het Kosmische de aura van onze planeet en het bewustzijn van alle leden van de menselijke gemeenschap zuiveren en verlichten.

Zo moge het zijn!

Claudio MAZZUCCO
Imperator”