Afdelingen

De afdelingen van de Nederlandssprekende Gebieden van de A.M.O.R.C.

De Nederlandse Grootloge omvat 14 afdelingen in Nederland, België, Aruba, Curaçao en Suriname. Aan het hoofd van de Grootloge staat de Grootmeester.

De Grootloge kent drie soorten afdelingen: de Pronaos, de Chapter en de Loge. Traditioneel is de Pronaos de voorhof van de inwijdingstempel. Deze laatste is een Loge of een zogeheten ‘Chapter’. Het verschil tussen beide is, dat in de Loges Graadsinwijdingen worden gegeven. 

Elk jaar wordt op de vierde zondag in juni in alle afdelingen, ook internationaal, de Meditatie voor Vrede gehouden. Dit ritueel is toegankelijk voor leden en ter kennismaking ook voor geïnteresseerden in de A.M.O.R.C.

Tevens wordt rond de herfstequinox (rond 21 september) van elk jaar de Herdenkingsceremonie (of Piramidefeest) in elke afdeling gehouden. Ook deze ceremonie is toegankelijk voor belangstellenden. 

Meestal volgt na deze beide ceremonies een gezamenlijke broeder- & zustermaaltijd, met tijd voor ontspanning en contact.

N.B: de andere convocaties die in de afdelingen worden gehouden zijn alleen voor AMORC-leden.

Meer informatie over de Meditatie voor Vrede, de Herdenkingsceremonie en de afdelingen via: afdelingen@amorc.nl

Afdelingen