***Afgelast*** Middag Seminar Orgaandonatie

Wanneer:
26 april 2020 @ 14:00 – 17:00
2020-04-26T14:00:00+02:00
2020-04-26T17:00:00+02:00
Waar:
Centrum De Poort
Friesestraatweg 31 groningen
Kosten:
Vrijwillige bijdrage
***Afgelast*** Middag Seminar Orgaandonatie @ Centrum De Poort

***Afgelast***

Middag Seminar Orgaandonatie 26 april 2020

Bewustwording en oriëntatie omtrent materiële en niet-materiële aspecten

Waar:                         Centrum De Poort, Friesestraatweg 31, Groningen
Datum:                      zondag 26 april 2020 van 14:00 – 17:00 uur
Toegang:                  Vrijwillige bijdrage
Informatie:               jocla40@gmail.com en gradusserno@gmail.com
Organisatie:             De Rozekruisers Orde AMORC, Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen

Op het programma o.a.: Bespreking hersendood, door een arts werkzaam bij het UMCG als donatiecoördinator; de visie op orgaandonatie verwoord vanuit het Humanisme, het Tibetaans Boeddhisme, het Jodendom en de Rozekruisers Orde AMORC.

Toegang:         Vrijwillige bijdrage
Aanmelding:   www.cursuscentrumdepoort.nl
(N.B: aanmelding is verplicht i.v.m. beschikbare ruimte)

Programma

14.00-14.05 uur       Opening. Welkom door Ineke Nederveld, A.M.O.R.C.
14.05-14.10 uur       Doel van de middag. Afgevaardigde van het Platform
14.10-14.30 uur       Orgaandonatie in een notedop. Jikke de Vries-van Dijk
14.30-14.45 uur       Orgaandonatie vanuit een humanistisch perspectief. Victor Bom
14.45-15.00 uur       Orgaandonatie volgens het jodendom: vragen en overwegingen. Jacob Ben-Chaim
15.00-15.15 uur       Tibetaans boeddhistische perspectieven op orgaandonatie. Marieke van Vugt
15.15-15.30 uur       Orgaandonatie: enkele overwegingen vanuit het gedachtegoed van de Rozekruisers Orde
A.M.O.R.C. Gradus Serno
15.30-15.45 uur       Pauze
15.45-16.30 uur       Discussiegroepen
16.30-17.00 uur       Plenaire discussie en vragen
17.00 uur                  Sluiting

Toelichting
Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe wet op orgaandonatie van kracht. De overheid vraagt de mensen van 18 jaar en ouder het donorregister in te vullen, of ze wel of niet organen of weefsels willen geven na hun overlijden. Dit ten behoeve van patiënten die het nodig hebben. Als men geen keuze invult in het donorregister, dan betekent dat dat je organen naar een patiënt kunnen gaan.
Binnen de A.M.O.R.C. Noord-Nederland was er de behoefte om dit onderwerp wat breder te bespreken. Het Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen was bereid om met ons samen te werken als co-organisator.
Verschillende aspecten spelen bij orgaandonatie een rol, bijvoorbeeld hersendood. Wanneer treedt het moment van overlijden in? Vanuit esoterisch standpunt bekeken, spelen ook andere zaken mee. Hoe zit het met je zielepersoonlijkheid, geef je met je orgaan ook een stukje ‘ziel’ mee? En wat heeft dit voor consequenties voor zowel de donor als de ontvanger? Bovendien kun je je ook afvragen in hoeverre je het karma in de weg staat van de ontvanger. Maar aan de andere kant, als je een ander kunt helpen, dan is dat toch een daad van naastenliefde en misschien ook wel je plicht gezien vanuit medemenselijkheid.
Deze onderwerpen zullen aan de orde komen. Het is interessant om te vernemen hoe personen, behorende tot verschillende levensbeschouwingen, hierover denken.
Het doel van deze middag is dan ook, om ons breed te oriënteren op dit onderwerp om zodoende een weloverwogen keuze te kunnen maken.
Het begrip ‘hersendood’ en de procedure waardoor iemand donor kan worden, zullen worden besproken door Jikke de Vries-van Dijk, donatie-coördinator verbonden aan het UMCG.
Vanuit het humanistisch gedachtegoed geeft Victor Bom zijn visie. Hij is als biochemicus verbonden geweest aan het AZG/UMCG en lid geweest van de Nederlandse Transplantatie Vereniging.
Een Joodse visie zal worden verwoord door Jacob Ben-Chaim, docent Joodse Mystiek en Kabbalah aan Centrum De Poort in Groningen.
Marieke van Vugt levert een bijdrage vanuit het Tibetaans boeddhisme. Zij is coördinator van het Rigpa Centrum Tibetaans Boeddhisme in Groningen.
Gradus Serno belicht deze onderwerpen vanuit het gedachtegoed van de Rozekruisers Orde A.M.O.R.C.  Hij is lid van de A.M.O.R.C.